Argusvlinder vrouwtjeArgusvlinder onderkantBloemrijke dijk, argusvlinderhabitatPop van argusvlinder
De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in Nederland. Helpt u ook mee?

Actie voor bedreigde argusvlinder!

De argusvlinder was lange tijd een algemene vlindersoort in Nederland. Maar sinds het midden van de jaren 1990 gaat het niet zo goed. Anno 2016 is de argusvlinder van de zandgronden in Nederland zo goed als verdwenen. Alleen in het laagveen- en zeekleigebied, in de duinen en het Limburgse heuvelland houdt de argusvlinder nog stand. Ten opzichte van 1992 is de stand van de argusvlinder in ons land met maar liefst 98% gekelderd, zo weten we uit het meetnet dagvlinders.
 


Beschermingsplan


Verspreiding van de argusvlinder van 1999-april 2004 (links) en 2009-april 2014 (rechts)
Deze sterke afname is voor De Vlinderstichting reden om een soortbeschermingsplan argusvlinder op te stellen. Hierin brengen we alle bestaande kennis over de soort samen, om zo te achterhalen wat mogelijke oorzaken van de afname in ons land zijn. Ook ontwikkelen we beheermaatregelen die positief uitwerken voor de argusvlinder. En identificeren we kennisleemten over deze mooie vlindersoort.
Download hier het beschermingplan.
 

Telweekend 14, 15 en 16 mei

Eén van de dingen die we graag willen weten is waar de argusvlinder nu nog te vinden is in ons land. Na de geslaagde telweekenden in mei 2014 en 2015 organiseert De Vlinderstichting, in samenwerking met Waarneming.nl, opnieuw een telweekend argusvlinder op 14, 15 en 16 mei 2016. Tel mee en draag zo je steentje bij aan de bescherming van deze fraaie vlindersoort!

Download hier de zoekkaart argusvlinder
 

Meedoen

Op 14, 15 en 16 mei 2016 wordt het telweekend argusvlinder gehouden, van 9 tot 17 uur.

Hoe kunt u meedoen?

1. Bezoek een kilometerhok, bijvoorbeeld bij u in de buurt.
2. Tel een uur lang in dit kilometerhok
3. Bezoek alleen openbaar toegankelijk terrein
4. Tel alle mannetjes en vrouwtjes argusvlinder die u ziet
5. Geef uw waarnemingen door.

Het tellen van meerdere kilometerhokken juichen wij van harte toe!
 


Resultaten telweekend 17 en 18 mei 2014

Dankzij de inzet van ongeveer 200 tellers was het telweekend argusvlinder op 17 en 18 mei 2014 een succes. Er zijn 675 kilometerhokken onderzocht en in 304 daarvan zijn ook daadwerkelijk argusvlinders gezien. Uit 369 kilometerhokken kwam een nulwaarneming binnen, gegevens die voor De Vlinderstichting erg belangrijk zijn. Zo weten we uit het telweekend dat de argusvlinder geheel verdwenen is van de zandgronden van Oost-Nederland. Daar is wel geteld, maar vrijwel geen argusoog meer gezien. De hoogste aantallen vlinders zijn in Noord-Holland gemeld. Zo zijn er maar liefst 64 argusvlinders gezien in een vierkante kilometer in de Kennemerduinen ten zuiden van IJmuiden, evenals 56 in de buurt van Midwoud. Ook in Friesland, Zeeland en Zuid-Holland liepen de aantallen op tot wel 25 vlinders per vierkante kilometer. In het gros van de bezette kilometerhokken was de dichtheid met 1-4 vlinders laag te noemen. In totaal zijn er 1500 argusvlinders geteld. De Vlinderstichting gebruikt de resultaten van het telweekend om de argusvlinder gericht te gaan beschermen.
 

Waar kan ik argusvlinders vinden?

Bloemrijk grasland. Terschelling, Groene strand. Foto: Anthonie Stip
De argusvlinder houdt van warme, open graslanden met veel variatie in vegetatiehoogte. Er moet beschutting aanwezig zijn en ook warme plekken om op te warmen. Dat zijn stukken open grond, molshopen, muurtjes, stenen trappen, houten hekken en dergelijke. In de rechterkolom staat een serie foto’s met typisch leefgebied van de argusvlinder. Zoek naar dergelijke plekken in uw kilometerhok.
 

Waarnemingen doorgeven

Het digitale argusvlindertelformulier kunt u hier invullen. Een papieren formulier kunt u aanvragen of hier downloaden om zelf uit te printen.

Hier een link naar het forumbericht waar staat uitgelegd hoe mee te werken via Waarneming.nl. En nog gemakkelijker voor ObsMapp gebruikers.
 

Meer informatie

Neem met ons op voor meer informatie over de argusvlinder en het telweekend.

De begrenzing van kilometerhokken is te vinden in de Topografische inventarisatieatlas.

Lees hier meer informatie over de argusvlinder

Download hier de zoekkaart argusvlinder
 

Veelgestelde vragen

Ik wil meedoen met de telling maar weet niet waar ik moet zoeken.
Voor het vinden van een geschikte tellocatie bij u in de buurt kunt u opnemen met De Vlinderstichting. Wij helpen u bij het kiezen van een geschikt kilometerhok.

Ik weet niet wat een kilometerhok is.
In Nederland wordt gewerkt met een grid van vierkante kilometers. Zo'n vierkante kilometer wordt een kilometerhok genoemd. U kunt deze indeling terugvinden in de topografische atlas. De atlas kunt u gratis bij ons aanvragen (zolang de voorraad strekt).

Hoe kan ik de argusvlinder herkennen?
Daarvoor kunt u de zoekkaart argusvlinder downloaden. Dat is een handig hulpmiddel bij de telling.

Ik weet niet wat het verschil is tussen man en vrouw argusvlinder. Is dat erg?
Het verschil tussen man en vrouw argusvlinder wordt uitgelegd in de zoekkaart. In het veld zijn de verschillen goed zichtbaar. Het is echter geen probleem wanneer u bij de telling alleen een totaal aantal argusvlinders doorgeeft.

Waarom moet ik mijn waarnemingen ook nog doorgeven via Telmee of waarneming.nl?
Wanneer u de resultaten van uw telling hebt ingevoerd op het telformulier, bent u niet verplicht de waarnemingen ook nog in Telmee of waarneming.nl in te voeren. Echter, de exacte locatie waar u een argusvlinder hebt gezien, levert ons gedetailleerdere informatie op. Daarom waarderen wij het erg wanneer u de exacte plekken van uw argusvlinderwaarneming ook doorgeeft via Telmee of waarneming.nl.

Wat doet De Vlinderstichting met de telresultaten?
Daarmee krijgen wij een beter beeld van de huidige verspreiding van de argusvlinder in Nederland. Dat helpt ons om de argusvlinder beter en gerichter te beschermen. Met uw deelname aan het telweekend draagt u dus bij aan de bescherming van de argusvlinder.

Ik wil op de hoogte gehouden worden van de resultaten van het telweekend. Kan dat?
Jazeker. Vult u dan op het telformulier aan het einde uw e-mailadres in. Of houd de website van De Vlinderstichting goed in de gaten.
 

| |

Laatste wijziging: 22 maart 2016

Biotoop


Bloemrijk grasland, Wijngaarden (ZH). Foto: Gerdine den Ouden.
Zonhabitat en potentiële ei-afzetplek (ZL). Foto: Henk Wagenaar.
Stenen muren en trap. Ouderkerk a/d IJssel (ZH). Foto: Bram Omon.
Grasland en onverhard pad (ZL). Foto: Henk Wagenaar.
Droog duingrasland. Oosterend (FR). Foto: Anthonie Stip
Vochtige duinen. Terschelling, Noordvaarder (FR). Foto: Anthonie Stip.
Wegbermen (ZL). Foto: Henk Wagenaar.
Kalkgraslanden. Foto: Albert Vliegenthart.
Open plekken in het bos. Foto: Kars Veling
Tuinen (zomergeneratie). Foto: Kars Veling.
Deze actie is mede mogelijk gemaakt door het programma Groen en Doen van het Ministerie van Economische Zaken.


De Vlinderstichting beschermt vlinders en libellenOp Vlindernet vind je alles over vlindersOp Libellennet vind je alles over libellen